Praktisch

Afspraak maken

Indien je een afspraak wenst te maken dan contacteer je mij telefonisch op 0483/355979. Gesprekken kunnen enkel op afspraak. Informatieaanvragen kunnen ook via email info@ingewouters.be

In een eerste kennismakingsgesprek wordt er ruimte gemaakt voor wederzijdse afstemming en krijgt je verhaal een plek. We trachten samen de problemen in kaart te brengen. De hulpvraag en de doelstellingen van de therapie worden besproken. In gezamenlijk overleg kan dan gekozen worden voor verdere begeleiding of een geschikte doorverwijzing. De duur en de frequentie van de therapie zijn afhankelijk van persoon tot persoon en van de aard van de problematiek en worden in onderling overleg bepaald.

Tarieven

Voor een therapiegesprek van één uur betaal je 55 euro. Ook het eerste kennismakingsgesprek kost 55 euro. De betaling gebeurt steeds aan het einde van elke sessie.

Annulatie

Als je niet op de afspraak kan komen, dan dien je minimaal 24u op voorhand telefonisch te verwittigen. Bij laattijdige annulatie wordt de afspraak aangerekend.