Therapie

Wanneer volg je (gestalt)therapie?

Heb je het gevoel dat je op een of andere manier bent vast gelopen in je leven? Lijkt het alsof je emoties en je gedachten steeds dezelfde cirkels maken? Heb je het gevoel dat je vast zit in bepaalde gedragspatronen? Wil je graag meer kwaliteit in je leven?

Wat is Gestalttherapie?

Gestalttherapie is een optimistische therapie die gelooft in het vermogen van iedere mens om van een verwonding te herstellen of om zich opnieuw creatief aan te passen aan zijn huidige situatie.

Doel van Gestalttherapie

Gestalttherapie is een boeiend proces dat jou kan helpen worden wie jij werkelijk bent. Dit bijvoorbeeld door je huidige denkkaders kritisch onder de loep te nemen en de huidige relevantie ervan in vraag te stellen. We laten ons in ons leven vaak bepalen door opvattingen die we ooit hebben meegekregen of die we zelf gevormd hebben op basis van vorige ervaringen. Deze denkkaders en bijhorende gedragspatronen, die ooit zeer zinvol en aangepast waren in ons leven, kunnen er nu voor zorgen dat we komen vast te zitten in rigide patronen. Gestalttherapie kan je leren om op een nieuwe manier te kijken naar jezelf en jouw relaties. Deze nieuwe kijk kan je dan weer helpen om jouw omgeving op een nieuwe manier aan te gaan.